Terms of Service

Penafian Umum

my.tiketmasuk.com menegaskan bahawa penggunaan Laman ini menyiratkan persetujuan anda untuk terikat dengan Terma Perkhidmatan yang berikut, yang disusun mengikut terma ini, Privasi Policy kami, dan sebarang terma dan syarat tambahan yang terpakai kepada bahagian khusus Laman atau kepada produk dan perkhidmatan yang boleh diakses melalui Laman.

Kehadiran Maklumat

Penerokaan maklumat di laman web ini adalah atas budi bicara anda sendiri, dan jika anda tidak menerima terma yang dinyatakan dalam penafian ini, adalah disarankan untuk menghentikan penggunaan laman web ini. my.tiketmasuk.com mempunyai hak untuk mengubah sebarang terma ini pada bila-bila masa.

Tanggungjawab Terhadap Maklumat

Semua pendapat yang dinyatakan di laman web ini adalah semata-mata pendapat pasukan my.tiketmasuk.com. Sebarang pendapat yang dikemukakan tidak bertujuan untuk menyebabkan kerosakan, fitnah, atau pencemaran nama baik kepada mana-mana syarikat, individu, atau entiti. Kami menafikan liabiliti terhadap fitnah dan tidak akan bertanggungjawab untuk memberi ganti rugi kepada anda bagi sebarang kerugian, kesulitan, atau kerosakan yang berlaku akibat kandungan yang dipaparkan atau dinyatakan di laman web kami. Kami menafikan tanggungjawab untuk tindakan individu yang mengikuti laman web ini.

Kebolehpercayaan dan Ketepatan Maklumat

Walaupun kami berusaha untuk menyediakan maklumat terkini, kami tidak dapat menjamin kelengkapan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian, atau ketersediaan laman web atau maklumat, produk, atau perkhidmatan. Laman ini mengandungi jumlah data yang besar, dan kesilapan mungkin berlaku dalam penjejakan perubahan, seperti perubahan dalam tarikh dan masa acara. Oleh itu, kami menafikan sebarang liabiliti terhadap kesilapan atau kelalaian dalam kandungan laman web.

Penggunaan Laman Web

Anda dibenarkan menggunakan my.tiketmasuk.com semata-mata untuk tujuan peribadi dan bukan komersial, dan anda tidak dibenarkan menyalin, menggandakan, menerbitkan semula, memuat turun, menghantar, menyiar, atau menggunakan kandungan my.tiketmasuk.com dengan cara lain selain untuk kegunaan peribadi anda. Selain itu, anda bersetuju untuk tidak menyesuaikan, mengubah, atau membuat karya turunan dari mana-mana kandungan my.tiketmasuk.com, kecuali untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda, mengikut garis panduan hak cipta my.tiketmasuk.com. Sebarang penggunaan alternatif kandungan my.tiketmasuk.com memerlukan kebenaran bertulis terlebih dahulu dari my.tiketmasuk.com.

Pautan yang Dikecualikan

Maklumat hubungan yang diterbitkan di my.tiketmasuk.com mungkin tidak digunakan untuk hubungan yang tidak diminta, termasuk penghantaran Surat Langsung Tidak Diminta (SLTD atau spam) untuk mempromosikan perniagaan atau perkhidmatan kecuali perniagaan atau perkhidmatan khusus telah diminta secara langsung oleh pengguna my.tiketmasuk.com yang anda hubungi. E-mel seperti ini adalah dilarang sama sekali oleh my.tiketmasuk.com dan melanggar undang-undang tempatan dan antarabangsa.

Penafian Hak Cipta Gambar

Kebanyakan gambar di my.tiketmasuk.com adalah foto asli, dan laman web ini memegang hak cipta untuk gambar-gambar ini. Mereka tidak boleh digunakan di tempat lain tanpa kebenaran secara eksplisit.

Untuk gambar-gambar di laman web yang bukan asli, mereka sama ada dipercayai berada dalam domain awam atau diperoleh melalui pembelian atau cara lain dari laman web stok fotografi. Dalam kes seperti ini, kami mendapatkan lesen standard yang membenarkan kami menggunakan mereka di halaman web atau membenarkan penggunaan mereka secara percuma di laman web di bawah lesen imej yang tidak eksklusif dan tidak boleh dipindahkan.

Laman web ini berkomitmen untuk mengelakkan sebarang pelanggaran terhadap hak cipta sesiapa pun. Kami berusaha untuk menghormati hak cipta pihak luar. Jika anda percaya bahawa hak cipta anda telah disalahgunakan, sila hubungi kami, dan gambar anda akan segera dikeluarkan setelah menerima surat-menyurat anda.

Dengan menghubungi kami, sila berikan maklumat terperinci seperti nama gambar, lokasi URL, dan alasan mengapa hak cipta telah dilanggar. Sertakan butiran yang berkaitan seperti tarikh kepemilikan dan sama ada hak tersebut adalah eksklusif. Sebarang kebimbangan hak cipta akan diambil tindakan dan diselesaikan dengan segera.

Dasar Kekayaan Intelek & Hak Cipta

Semua teks dan foto asli yang terdapat di laman web ini adalah milik intelek my.tiketmasuk.com kecuali dinyatakan sebaliknya secara jelas. Kami adalah pemegang hak cipta sah bagi bahan di laman web ini, dan ia tidak boleh digunakan, disiarkan semula, (sebahagian) diubah suai, atau diterbitkan tanpa kebenaran kami, terutamanya untuk kegunaan komersial.

Jika anda ingin menggunakan mana-mana foto atau teks dari laman web ini, sila hubungi pasukan kami, nyatakan niat dan tujuan anda untuk penggunaan tersebut.

Dasar Hak Cipta

Laman ini hanya untuk kegunaan peribadi dan tidak komersial anda. Anda tidak boleh menggunakan laman web atau bahan yang terdapat di laman web yang belum diberikan kebenaran oleh kami. Secara khusus, anda tidak boleh mengubah, menyalin, menggandakan, menerbitkan semula, memuat naik, menghantar, menerjemahkan, menjual, membuat karya turunan, mengeksploitasi, atau mengedarkan sebarang bahan dari Laman tanpa kebenaran terlebih dahulu. Walau bagaimanapun, anda dibenarkan untuk memuat turun, mencetak, dan/atau berkongsi satu salinan muka surat individu Laman untuk kegunaan bukan komersial, asalkan kredit yang sewajarnya diberikan.

Dengan memuat naik atau mengemukakan mana-mana bahan (termasuk komen, entri blog, pengeposan Facebook, foto, dan video), anda menegaskan bahawa anda adalah pemilik bahan tersebut atau membuat penyerahan dengan persetujuan jelas pemilik. Selain itu, dengan mengemukakan bahan, anda memberi kami dan sesiapa yang diberi kuasa oleh kami, lesen bebas royalti, kekal, tidak boleh ditarik balik, tidak eksklusif, tidak terhad, tanpa sekatan, untuk menggunakan, menyalin, mengubah, menghantar, menjual, membuat karya turunan, mengedarkan, dan/atau melakukan atau memaparkan secara umum atau dengan umum bahan tersebut untuk apa-apa tujuan.

my.tiketmasuk.com menghasilkan semua kandungannya dan memperoleh beberapa imej melalui Creative Commons atau stok foto yang dilisensikan. Jika anda memiliki gambar tertentu yang tidak ingin kami gunakan, sila hantar mesej kepada kami untuk menghubungi kami, dan kami akan segera mengeluarkannya.

Hal Lain

Komen yang dipaparkan di laman web ini adalah tanggungjawab eksklusif penulisnya. Penyumbang komen akan bertanggungjawab sepenuhnya, liabiliti, dan akauntabiliti untuk sebarang fitnah atau tindakan undang-undang yang berbangkit dari kenyataan mereka. Kami tidak menjamin ketepatan, kejujuran, atau sopan santun komen. Kami mengekalkan hak untuk mengedit atau memadam komen yang dihantar ke laman web ini tanpa notis jika dianggap sebagai spam atau spam yang diragukan jika mengandungi kata-kata kotor, bahasa atau konsep yang mengganggu, atau jika menyerang kumpulan atau individu.

Sila ambil perhatian bahawa dasar moderasi ini adalah untuk mengekalkan persekitaran yang membina dan beradab untuk semua pengunjung laman web.