Disclaimer

Terima kasih kerana mengunjungi my.tiketmasuk.com!

Perlindungan Hak Cipta

Kandungan laman web ini dilindungi oleh hak cipta di bawah konvensyen antarabangsa. Pencetakan semula, pengedaran, penerbitan semula, penyimpanan kekal, atau penghantaran semula kandungan laman web ini adalah dilarang tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu dari my.tiketmasuk.com.

Penafian Umum

my.tiketmasuk.com menyediakan laman web ini sebagai perkhidmatan. Bahan-bahan di laman web ini disediakan untuk tujuan maklumat umum sahaja dan tidak merupakan nasihat profesional mengenai apa-apa perkara. my.tiketmasuk.com tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin timbul daripada bergantung kepada maklumat yang terdapat di laman web ini.

Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga

Beberapa pautan dalam laman web ini mungkin mengarah ke laman web lain, termasuk yang dioperasikan dan dikekalkan oleh pihak ketiga. my.tiketmasuk.com menyertakan pautan ini semata-mata untuk keselesaan anda, untuk meningkatkan pengalaman anda di sini. Kehadiran pautan seperti ini tidak bermaksud bertanggungjawab terhadap laman web yang dipautkan atau penyokong laman web yang dipautkan, pengendalinya, atau kandungannya (kecuali pengecualian mungkin berlaku). Laman web ini tidak terlibat, atau bertanggungjawab atas, sebarang transaksi berkaitan dengan barang atau perkhidmatan yang tersedia dari laman web pihak ketiga tersebut.

Penyediaan “AS IS” dan Tanggungjawab

Laman web ini dan kandungannya disediakan “SEPERTI ADANYA” tanpa jaminan apa pun, sama ada tersurat atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk dijual, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau tidak menyimpang. Sejauh mana yang dibenarkan oleh undang-undang, tidak ada my.tiketmasuk.com.com atau mana-mana daripada pengarah, pekerja, atau agennya yang akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang timbul daripada atau berkaitan dengan bahan di laman web my.tiketmasuk.com bagi pelanggan. Ini adalah sekatan tanggungjawab yang komprehensif yang terpakai kepada semua jenis kerugian, termasuk (tanpa had) ganti rugi, langsung, tidak langsung, atau akibat, kehilangan data, pendapatan atau keuntungan, kehilangan atau kerosakan harta benda, dan tuntutan pihak ketiga.

Pendedahan Iklan/Afiliasi

my.tiketmasuk.com menerima pelbagai bentuk pampasan, termasuk iklan tunai, sponsor, penyisipan berbayar, dan kaedah pampasan lain. Semua iklan yang dipaparkan di laman web dihasilkan oleh rangkaian iklan pihak ketiga dan jelas diidentifikasi. Iklan-iklan ini tidak dipilih secara peribadi oleh pemilik laman web.

Kesimpulan

my.tiketmasuk.com menyediakan laman web ini dengan itikad baik dan bertujuan memberikan informasi yang berguna kepada pengguna. Walau bagaimanapun, penggunaan laman web ini adalah atas risiko sendiri. my.tiketmasuk.com tidak bertanggungjawab atas kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul daripada penggunaan laman web ini.